Atmosféra divadelního festivalu
Středisko amatérské kultury IMPULS a Volné sdružení východočeských fotografů Hradec Králové
připravilo pro zájemce o fotografii workshop
 
ATMOSFÉRA  DIVADELNÍHO  FESTIVALU

 
Lektorské vedení :     doc. MgA. Josef Ptáček
Termín konání:          21. – 30. června 2012
Místo konání:            Hradec Králové
Cena:                      350,- Kč
 
 
Informace a přihlášky na adresu nejpozději do  12 . června 2012
 
Jana Neugebauerová
Středisko amatérské kultury IMPULS
Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 582 621
 
Program:
 
Teoretická část – aneb   „Jak na to“ v klubu IMPULS, Pospíšilova 365, Hradec Králové. Termín bude upřesněn na základě přihlášek a včas zaslán na váš e-mailem.

21. – 30. června 2012 fotografování divadelní atmosféry v ulicích města Hradce Králové, foyer a stanech  divadel v Hradci Králové v rámci XVII. mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů a XII. ročníku Open air programu.
Fotografování bude individuální podle vašich časových možností (začátky prvních představení denně v 15.30 hodin).

V průběhu festivalu 1-2 konzultace s lektorem a jeden den fotografování pod vedením lektora (termíny budou upřesněny na úvodním semináři).

Závěrečný rozborový seminář a výběr fotografií  v  říjnu 2012.

Výsledkem workshopu bude výběr nejlepších fotografii pro výstavu v červnu 2013.

Impuls HK
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.