Olejotisk

výuka historické fotografické techniky04 olejotisk1

29. - 30. dubna 2016

 

Pořádají IMPULS Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit, a Volné sdružení východočeských fotografů, z.s.

 

Lektor:           

Ivan Nehera

 

Místo konání:             

Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit

Brněnská 375, 500 12 Hradec Králové

 

Poplatek:

1 200 Kč (lektorné a pomůcky)

 

Termín přihlášek:                

do 15. 4.  2016

Přihláška:

 

Začátek kurzu:                      

pátek 29. 4. 2016 od 16.00 hodin                                       

 

Informace:                 

Jana Neugebauerová

IMPULS Hradec Králové

Brněnská 375; 500 12 Hradec Králové

tel.: 773 133 740

e-mail:

www.impulshk.cz

 06 olejotisk3

Kurz je zaměřen na praktické zvládnutí staré fotografické techniky. Absolvent bude seznámen s teorií techniky a její zapracování do praktického procesu.

Následně bude probíhat navazující kurz bromolejového tisku (termín bude včas oznámen).

 

Časový harmonogram

Bude individuálně přizpůsoben schnutí a praní jednotlivých materiálů.

 

PÁTEK 29. 4. 2016

16.00 - 21.00 hodin

1. Úvod – seznámení s technikou olejotisku

 

2. Příprava velkofomátového digitálního negativu.

2.1. Úprava konverze pozitiv  - negativ

2.2. Tisk negativu na folii

2.3. Pouční o bezpečnosti práce s chemií a UV zářením

 

3. Příprava papíru pro tisk

3.1. Příprava a zrání želatiny

3.2. Polev papíru

3.3. Sušení papírů

 

SOBOTA 30. 4. 201605 olejotisk2

8.00 - 20.00 hodin

4. Zcitlivění papírů

4.1. Adjustace negativu

4.2. Zcitlivění želatinových papírů10

 

5. Kopírování

5.1. kopírovací rám adjustace papíru a negativu

5.2. vyvolání

5.3. vypracování matrice

5.4. nanášení barvy

 

6. Dokončení olejotisku

6.1. vyčištění obrazu

6.2. retuš

6.3. ošetření a vyčištění pomůcek

 

7. Ukončení dílny

7.1. vyhodnocení

7.2. rozbor nezdarů a úskalí

 

Potřeby a pomůcky

Budete potřebovat vlastní vekofomátový negativ, nebo digitální fotografii převedenou do negativu ve formátu JPEG s nízkou kompresí. Pokud nemáte dostatek zkušeností, přineste soubor na nosiči nepřevedený do negativu. Motiv volte s ohledem na použitou techniku. Lze doporučit portrét, akt, krajinu nebo zátiší. Materiál na vlastní práci je zajištěn a je zahrnut v ceně semináře.

 

 

OLEJOTISK

Olejový tisk (anglicky oilprint, německy Öldruck) patří mezi nejrozšířenější pozitivní fotografickou techniku ušlechtilých fotografických tisků ještě společně s gumotiskem, bromolejotiskem, uhlotiskemcarbrem. Název procesu je odvozen od toho, že barvení obrazu se provádí mastnou tiskařskou černí nebo olejovou barvou. Vynalezl jej G. E. H. Rawlins v roce 1904. Je založen na vlastnostech chromované želatiny. Využívá citlivosti dvojchromanových solí ke světlu a utvrzování želatiny produkty fotolytického rozkladu těchto solí. Základem pro tuto techniku je olejotiskový papír se silnou vrstvou želatiny. Papír se musí učinit citlivým  sensibilizační lázní potíráním papíru roztokem dvojchromanu draselného nebo amonného, po ploše želatinového papíru. Pak se papír usuší a v temné komoře se společně s negativem vloží do kopírovacího rámu a kopíruje se na denním světle nebo v umělém UV zářením. Po nakopírování se vypere ve studené vodě, aby se odstranily soli dvojchromanu, po uschnutí následuje nabobtnání matrice v teplé vodě. Následuje odstranění přebytečné vody a nastává vlastní „vyvolávání obrazu“ mastnou tiskařskou barvou, která se nanáší lehkými pohyby speciálním šikmo seříznutým štětcem. Vyvýšená místa želatinového reliéfu barvu odpuzují, vyhloubená místa přijímají.

V dobách olejotisku a bromolejotisku vyvrcholil secesní piktorialismus a fotografický impresionismus.

Impuls HK
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.