IV. etapa 28. ročníku Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles

Letošní ročník bude věnován významnému životnímu jubileu skladatele Luboše Sluky, rodáka z Opočna, který se letos dožívá věku úctyhodných 90 let.

Festivalový koncert se uskuteční 8. října 2018 v 19. hodin. Ve Velkém sále Nového Adalbertina, na Velkém náměstí 32 v Hradci Králové.

 

V letošním programu budou účinkovat:

Vanda Šabaková - harfa

Kutnohorský komorní orchestr

Komorní orchestr Univerzity Hradec Králové

Smyčcové kvarteto Univerzity Hradec Králové

 

Na programu zazní skladby: 

Luboš Sluka: Miniatury pro smyčcové kvarteto

Luboš Sluka: Suita na paměť Jaroslava Ježka

Luboš Sluka: Sunset Suite

Luboš Sluka: Zámecké serenády

B. Britten: Simple Symphony

 

NFNKST umožňuje tradičně prezentaci výsledků práce všech typů neprofesionálních komorních a symfonických těles z Čech a Moravy. Jeho posláním je přispět k rozvoji a propagaci tohoto druhu neprofesionální činnosti, která má v Čechách a na Moravě velkou tradici.

Festival pořádá NIPOS Artama Praha a Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit ve spolupráci s Mgr. Jaromírem Křováčkem. Festival se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Královéhradeckého kraje a Statutárního města Hradce Králové a mediální podpory Českého rozhlasu Hradec Králové. Osobní záštitu nad festivalem převzal již ministr kultury doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph. D., hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph. D a děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph.D.

 

Impuls HK
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.