ROZHRANÍ

ROZHRANÍ

slovo vyvolávající různé interpretace.
Já a Ty, rozhraní dobra a zla nebo krásy a NEkrásy.
Na výstavě v Infocentru v Hradci Králové se vám v prosinci představí čtyři fotografové, které spojuje „rozhraní světla a stínu“. Autoři, kterým učarovala krása fotografie.
Uvidíte osobitý přístup jednoho každého ke zpracování tématu „ROZHRANÍ“.

Všichni čtyři sice pracují samostatně, ale dohromady je spojuje dlouholeté přátelství, založené na společné zálibě, kterou je fotografie.
Občasná vzájemná setkání, diskuze nad přinesenými obrázky, kriticky, ale přesto přátelsky vyslovovaná slova. To je esence, která vytváří hlubokou úctu k sobě navzájem i pracím každého z nich. Vzájemně se ovlivňují svými fotografiemi, různým pohledem na vyřčené otázky a názory na svět kolem nás.
Setkávání neprobíhá pouze v osobní rovině. Setkávají se také virtuálně. Vzniklé fotografické dialogy, tvořené větami obrazovými i skutečnými, vytváří soubory fotografií, které si „diskutující“ navzájem posílají a okomentovávají. Několik výsledných souborů bude na výstavě prezentováno pomocí měnících se obrazových ploch.
Přijďte hledat esenci ve vystavených fotografiích Aleše Sládka z Pardubic, Radka Homoly z Vrbové Lhoty, Vítězslava Krejčího z Hradce Králové a Vladimíra Skalického z Lanškrouna.
Jste zváni.
Budete vítáni ...

 

Rozhraní

rozhraní různých „světů“ v jednom světě

rozhraní rovin, které se vzájemně prolínají
rozhraní myšlenek, které se vzájemně propojují
vědomé i nevědomé nás všude provází

rozhraní nejsou ploty
rozhraní nejsou hranice právní, ani ty lidské
rozhraní nejsou ploty skutečné ani myšlené

rozhraní respektujeme
rozhraní si stanovujeme

CO JE TO ROZHRANÍ?

plakat-ROZHRANI
Impuls HK
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.