HRADECKÁ FOTOGRAFICKÉ KONZERVATOŘ

Galerie U Přívozu Studijní a vědecké knihovny, Hradecká 1250, Hradec Králové
1. – 31. 12. 2018
Otevřeno pondělí – pátek 12.00 – 18.00 hodin, sobota 9.00 – 12.00 hodin

HFK je intenzivní studium fotografie v rozsahu tří výukových bloků (doba trvání 22 měsíců), organizované formou dálkového řízeného samostudia. Uskutečňuje se v pravidelných víkendových setkáních jedenkrát měsíčně, převážně v prostorách Impulsu, centra podpory uměleckých aktivit  v Hradci Králové. Podmínkou pro uchazeče je dovršení 18 let při zahájení studia. Ukončené středoškolské vzdělání (vyučení). Studium je koncipováno pro vyspělé fotografy, kteří zvládli fotografickou techniku a černobílý proces při zpracování fotografií ve fotokomoře.

Vedoucí lektoři doc. MgA. Josef Ptáček a MgA. Ivo Gil.

Od roku 2001 do roku 2016 ukončilo studium celkem 124 posluchačů.

11. běh HFK, začal v lednu 2017 a skončil v roce 2018 absolventskou výstavou, kterou budete mít možnost zhlédnout v Galerii U přívozu Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové od 30. listopadu do 31. prosince 2018. Součástí výstavy jsou i absolventské fotografické knihy, které posluchači nejen ilustrovali svými fotografiemi, ale napsali i text.

Vystavují:
Anna Benešová, Hradec Králové; Radka Brandová, Petrovice; Jiří Drbohlav, Holovousy; Jana Jarkovská, Hradec Králové; Jindra Koldinská, Lípa nad Orlicí; Tomáš Lelek, Výrava; Jaroslav Lelek, Jasenná; Vladimír Ludvík, Hradec Králové; Martin Máslo, Praha; Helena Ošťadnická, Hradec Králové; Jitka Prausová, Hradec Králové; Jiří Provazník, Pardubice; Adam Sárička, Hradec Králové; Dagmar Skořepová, Praha; Alice Skřivanová, Litomyšl; František Stráník, Kolín; David Šimůnek, Černilov a Jan Weber, Pardubice.

 

AB 2018 6
Faust_53x40_R
6.teď
Impuls HK
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.