OTEVŘENÁ VÝZVA - DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2019

 

Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce z oblasti výtvarného umění pro účast v 6. ročníku výtvarného festivalu Den otevřených ateliérů(DOA). Letošní akce se uskuteční o víkendu 15.-16. června 2019. Pro nadcházející ročník opět vyzýváme výtvarníky, sochaře, řezbáře, ale i designéry, architekty a další výtvarné subjekty, které působí na území Královéhradeckého kraje, aby na jeden červnový den otevřeli veřejnosti své ateliéry, dílny, tvůrčí prostor nebo se prezentovali svými díly. Přihlašovací formulář k účasti je k dispozici na webových stránkách Impuls HK. Přihlášku je možné vyplnit do 19. dubna 2019.

Do DOA se může přihlásit subjekt, který

 • vytváří autorská díla
 • výtvarná díla vystavuje
 • organizuje výtvarné workshopy, vzdělávací pořady apod.
 • působí v Královéhradeckém kraji (zájemce z jiných krajů budeme posuzovat individuálně)
 • otevře v sobotu 16. června v době od 10-18 hod. svůj ateliér, dílnu či tvůrčí prostor zdarma

Zapojeným subjektům zajišťujeme 

 • uvedení v programovém katalogu a na webových stránkách a FB Impuls HK
 • tiskový servis
 • koordinaci akce
 • propagační video reportáž

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

 • Uzávěrka přihlášek je 15. března 2019. (prodlouženo do 19. dubna 2019).
 • Přihlásit se mohou i výtvarné subjekty bez vlastního prostoru, dle zájmu bychom zprostředkovali společný prezentační prostor.
 • Účast v DOA je dobrovolná a zdarma a každý účastník si je vědom rizik, která souvisí s umožněním vstupu veřejnosti do svých prostor.

Případné dotazy zasílejte na e-mail: vytvarno@impulshk.cz.

Těšíme se na spolupráci i v letošním roce.

Den otevřených ateliérů 2019 - přihláška
 *
 *
 *
 *
typ prostoru/organizace/instituce
Zaškrtněte i více možností.
Obor tvorby
Zaškrtněte i více možností.
Vedle samotné prezentace, chystáte nějaký doprovodný program?
Termín, kdy se mohu účastnit
Pro účely plnění povinností dle GDPR potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Bez něj není možné přihlášku evidovat, jelikož nemůžeme zpracovat Vaše osobní údaje. Proto Vás žádáme o vyplnění souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři a to po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Všechny údaje uvedené v tomto formuláři budou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 10 let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem, a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.
Souhlasím s podmínkami a zpracováním osobních údajů. *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
Impuls HK
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.