Postupová přehlídka na Loutkářskou Chrudim 2019

12. – 14. dubna 2019 Divadlo Jesličky v Hradci KrálovéLCH foto 1

 

Vyhlašujeme přehlídku DIVadelní SEtkání 2019 s postupem na Loutkářskou Chrudim.

 

Uzávěrka přihlášek: 10. března 2019 – platí pro soubory mladé a dospělé.

Přihláška

Při vyplnění přihlášky Vám musí přijít na e-mail potvrzovací odpověď. Bez ní nebyla Vaše přihláška zaznamenána.

Dětské soubory do 15 let jsou povinny projít výběrovými koly Dětské scény.

V odůvodněném případě může pořadatel o zařazení představení rozhodnout.

 

Přehlídka je otevřená souborům bez ohledu na jejich regionální příslušnost.

Přehlídky se mohou zúčastnit amatérské soubory a jednotlivci z celé České republiky, které využívají principů loutkového divadla.

Každý soubor se může soutěžně zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné krajské přehlídky, která je postupovou na Loutkářskou Chrudim. Pokud ovšem nebyla tato inscenace krajskou porotou na LCH vybrána nebo nebyla přijata programovou radou, může se soutěže zúčastnit v příštích letech znovu. Neúspěch v soutěži (ani opakovaný) však nevylučuje možnost účasti v otevřeném programu.

Odborná porota postupové loutkářské přehlídky může do programu nominovat jednu inscenaci a doporučit libovolný počet inscenací.

 

Loutkářská Chrudim je koncipována jako celostátní přehlídka a dílna amatérského loutkářství ve všech jeho formách a projevech.

Posláním přehlídky je umožnit setkání amatérských loutkářů na celorepublikové úrovni, prezentaci a konfrontaci výsledků práce loutkářských souborů i jednotlivců v dané sezóně. Hlavním cílem přehlídky je podpora zájmu o loutkářství, kultivace amatérského loutkového divadla a jeho propagace ve společnosti prostřednictvím vzdělávacích seminářů, hlavního a doprovodného programu.

 LCH foto 3

Celostátní propozice na www.nipos-mk.cz/?p=35541

  

Svitavský dýchánek

Postupová přehlídka loutkářských a dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů Pardubického kraje

12. – 13. dubna 2019, Svitavy, Multifunkční centrum Fabrika

Pořadatel: Středisko kulturních služeb města Svitavy, Wolkrova alej 92/18 56802 Svitavy

Kontakt: Martin Mohr, e-mail: martin.mohr@kultura-svitavy.cz, tel. 604 226 348www.fabrikasvitavy.eu/cs/m-38-svitavsky-dychanek-12-13-4-2019/

Uzávěrka přihlášek: 16. 3. 2019

Impuls HK
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.