Návrh jednotné vizuální identity pro Impuls Hradec Králové

ZÁMĚR SOUTĚŽE
Záměrem vypsání soutěže o jednotnou vizuální identitu (dále jen JVI) je najít takové grafické řešení, které by podtrhlo nové směřování Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit (dále jen ORGANIZACE) coby moderního kulturního, uměleckého a vzdělávacího centra Královéhradeckého kraje a jednoduchou formou umožňovalo vydávané materiály a elektronické výstupy k jednotlivým akcím sjednotit tak, aby na první pohled bylo jasné, že je realizuje jedna ORGANIZACE.

PŘEDMĚT SOUTĚŽE
Vypracování návrhu celkového konceptu JVI ORGANIZACE, podle těchto soutěžních pravidel, včetně nového logotypu. Hlavní požadavek tedy bude kladen na sjednocující systém celé vizuální komunikace.

Uzávěrka pro příjem soutěžních návrhů: úterý 9. dubna 2019, 12.00 hod.

Kontaktní osoba: Martina Erbsová, ředitelka organizace, tel.: 775 618 414, e-mail: 775 618 414

Podrobnosti k soutěži naleznete v níže uvedených dokumentech:

Výzva - zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - přihláška

Příloha č. 2 - rozsah prací

Příloha č. 3 - wireframy

Příloha č. 4 - návrh smlouvy o vytvoření autorského díla a licence

Impuls HK
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.