Smuteční oznámení

Se zármutkem v srdci oznamujeme, že dne 11. března 2019 zemřela ve věku 58 let po delší pracovní neschopnosti ekonomka organizace, paní Ing. Bc. Daša Eliášová.


Paní Eliášová pracovala v Impulsu od března roku 2017. Patřila ke svědomitým a oddaným profesionálům ve svém oboru.


Upřímnou soustrast zarmoucené rodině a přátelům.

Impuls HK
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.