Výsledky Audimaforu 2019

AUDIMAFOR  2019

postupové kolo celostátní přehlídky experimentujícího divadla Šrámkův Písek,

přehlídky studentských divadelních souborů Mladá scéna,

divadel poezie Wolkrův Prostějov

 

22– 24. března 2019, Divadlo Drak Hradec Králové

180324_aud003Pořadatelé:

Impuls Hradec Králové a Volné sdružení východočeských divadelníků,

ve spolupráci s Divadlem Drak, za finančního přispění města Hradec Králové

Královéhradeckého kraje a Ministerstva kultury ČR

 

Lektorský sbor:

Vladimír Hulec (předseda poroty)

Jiřina Vacková

David Slížek

Adam Krátký

 

Lektorský sbor doporučuje k postupu na přehlídku experimentujícího divadla Šrámkův Písek:

 • IMG_6263Teď, nádech a leť, Pardubice, David Zelinka: A lidé žijí. Abdul
 • DREJG, Náchod, Jiří Kolář a soubor: Návody k upotřebení

 

Lektorský sbor doporučuje zařadit do inspirativního programu přehlídky Šrámkův Písek:

 • Dramatické sdružení Jindřich, Jánské Lázně, Jan Werich: Káťa a králík

 

Lektorský sbor doporučuje k postupu na přehlídku studentských divadelních souborů Mladá scéna:

 • Děvčátko a slečny, Jaroměř, Děvčátko a slečny: Modrovous
 • Desgirafes, Jaroměř, Desgirafes: Na zdraví!

 

Lektorský sbor doporučuje k postupu na přehlídku divadel poezie Wolkrův Prostějov:

 • DREJG, Náchod, Jiří Kolář a soubor: Návody k upotřebení


Lektorský sbor udělil ceny:

 • souboru Teď, nádech a leť, Pardubice za inscenaci A lidí žijí. Abdul
 • Davidu Zelenkovi za dlouhodobé sledování neuralgických míst současného světa
 • Dramatickému sdružení Jindřich, Jánské Lázně za nadhled a humor v inscenaci Káťa a králík
 • Milanu Pergerovi za divadlo, které má smysl


Lektorský sbor udělil čestná uznání:IMG_6672

 • Štěpánu Macurovi za dramaturgický přístup a pedagogické vedení při inscenaci Návody k upotřebení
 • souboru Děvčátko a slečny, Jaroměř za scénografické a prostorové řešení inscenace Modrovous
 • souboru DREJG/FEJG, Náchod za odvahu k autentické výpovědi inscenace Být, či nebýt...hele Nech to bejt!
 • souboru Desgirafes, Jaroměř za energické herectví v inscenaci Na zdraví!

 

Lektorský sbor mimo přehlídku Audomafor doporučuje zařazení inscenace Černý kocour souboru Dámy v černém, ZŠ Bezručova, Hradec Králové do krajské postupové přehlídky Dětská scéna v Hradci Králové.

 
Impuls HK
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.