Výsledky postupové přehlídky dětských folklórních souborů

Červený Kostelec 30. března 2019

 

Na přehlídku se přihlásilo celkem 10 choreografií. Polovina z nich z Královéhradeckého kraje a druhá polovina z Pardubického kraje.

 

Lektorský sbor:folklor 2019_nominace

Zuzana Cílová, choreografka, pedagožka

Mgr. Šárka Kuželová, choreografka, pedagožka

Mgr. Josef Jan Kopecký, režisér, herec, pedagog

 

 

Lektorský sbor nominuje na celostátní přehlídku:

FS Kvítek Hradec Králové: Na louce

Autor choreografie: Mgr. Kristina Eppichová a Mgr. Kateřina Princová

Autor hudby/hudební úpravy: Ondřej Veselý

Hudební doprovod: Vlastní lidová hudba

 

 

Lektorský sbor doporučuje na celostátní přehlídku:

Radost - Na poli

DFS Radost 1 Pardubice: Na poli

Autor choreografie: Jitka Vítková

Autor hudby/hudební úpravy: lidové písně

Hudební doprovod: bez doprovodu

 

FS Perníček 3 Pardubice: Kolovrátek točíme 

Autor choreografie: Lenka Šťastná

Autor hudby/hudební úpravy: Lenka Šťastná

Hudební doprovod: bez doprovodu

 

Ceny poroty:

Dětský folklorní soubor KVÍTEK Hradec Králové: Na louce

 za čistotu projevu

Dětský folklorní soubor RADOST 1 Pardubice: Na poli

Perníček 3 - Kolovrátek točíme

za práci s rekvizitou

 

Dětský folklorní soubor PERNÍČEK 2 Pardubice: Vostatky


 za rekonstrukci zvykoslovného obyčeje

Dětský folklorní soubor KVÍTEK Hradec Králové: Myšičko, myš

za výraz a spontánní projev

 

Dětský folklorní soubor RADOST 2 Pardubice: Na louce

za rozvoj obrazotvornosti dětí

 

Dětský folklorní soubor PERNÍČEK 3 Pardubice: Kolovrátek točíme

za choreografii

Impuls HK
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.