Nová posila týmu se představuje

Výběrové řízení na pozici koordinátora vyhrál Jaroslav Souček. Dlouholetý lektor a trenér v oblasti vzdělávání dospělých. Oslovil nás velmi promyšlenou koncepcí, ale i energií a nadšením. Posuďte sami.

"Moje profesní kariéra je úzce spojená se vzděláváním dospělých. Mám za sebou více jak desetiletou praxi ve firemním vzdělávání. Spoluvytvářel jsem a zaváděl systém odborného vzdělávání a rozvoje pracovníků v ČSOB, a.s. a Pražské plynárenské, a.s. Vedl jsem týmy interních trenérů a lektorů. Sám jsem působil a působím jako lektor soft skills i hard skills. 

Vystudoval jsem magisterský program Pedagogika, obor Andragogika. Jsem držitelem certifikátu profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání. Absolvoval jsem desítky kurzů, školení a tréninků nejen jako účastník, či lektor, ale i jako organizátor, pořadatel a tvůrce.

Celý svůj život jsem aktivně činný v amatérské kultuře, především pak v divadle. Je to můj „celoživotní kůň“. Působím jako divadelní režisér a předseda divadelního spolku DS Kolár Police nad Metují. Věnuji se divadelní práci nejen s dospělými, ale i s mládeží.

Vloni jsem byl zvolen do Rady Města Police nad Metují, kde se především zaměřuji na kulturu a vzdělávání. Jsem členem Rady Volného sdružení východočeských divadelníků (VSVD) a nově také působím jako dokumentarista Paměti národa.

Po více jak dvacetileté kariéře v korporátním světě jsem se totiž rozhodl odejít a věnovat se už jen tomu, co mi dává smysl a naplnění.  A proto jsem v Impulsu.

Pro začátek se budu věnovat identifikaci vzdělávacích potřeb. Oslovím širokou organizovanou i neorganizovanou  východočeskou veřejnost a zjistím, co jim chybí, co by ocenili a co by jim pomohlo při jejich tvorbě za oblast vzdělávání.

Rozšířím stávající nabídky uměleckého vzdělávání  - nové kurzy, semináře, obory, cílové skupiny; vzdělávání krátkodobé, jednorázové i dlouhodobé systémové, modulové.

A nakonec vytvořím novou nabídku vzdělávacích akcí na rok 2019/2020 – Katalog všech vzdělávacích akcí, který zveřejníme v září 2019.

Těšíte se? Já moc."

Impuls HK
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.