MÉ KRAJINY

Výstava fotografií

Jitka Prausová
Hradec Králové 

Fotografovat jsem začala před osmi lety, kdy jsem si potřebovala něčím kompenzovat předčasné ukončení své profesní dráhy. Byla to celkem snadná volba - v mládí jsem se věnovala analogové fotografii a následně dlouhá léta fotografovala na diapozitivy.

S  nástupem digitální fotografie jsem již tomuto koníčku zcela propadla. Absolvovala jsem několik fotografických kurzů Ivana Nehery a poté Fotografickou konzervatoř pořádanou Impulsem Hradec Králové  s profesory Josefem Ptáčkem a Ivo Gilem. V současné době navštěvuji nástavbové studium pro absolventy konzervatoře.

Má fotografická cesta během studia přirozeně vyústila v abstraktním vyjádření tohoto světa. Výstava Mé krajiny je soubor fotografií složený z výstavních souborů z dob studia a připravovaného souboru stejného názvu k zakončení nástavbového studia.

Jsem členkou hradeckého fotografického klubu Omega, se kterým se pravidelně účastním fotografických výstav, jako je Premiéra, atmosféra divadelního festivalu Divadla evropských regionů a Národní soutěž amatérské fotografie ve Svitavách.

Otevřeno: úterý - neděle 14.00 - 24.00 hodin

Setkání s autorkou v kavárně District 5 - ve středu 14. května od 17 hodin.

portrét
Prau 1
Impuls HK
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.