Přiveďte spolu s námi děti ke čtení

Scénické čtení je náš nový vzdělávací program, kterým chceme podpořit výchovu k čtenářství a motivaci dětí k četbě knih.

Proto jsme ve spolupráci s lektorkou, pedagožkou, režisérkou, autorkou scénářů a odborných publikací a také herečkou Emou Zámečníkovou připravili
praktický seminář Scénického čtení určený především pro lektory, učitelé, vedoucí kroužků, kteří se právě scénickým čtením či příbuznými aktivitami, zabývají.

Kurz se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické lektorka vysvětlí pojmy, dá doporučení na odbornou literaturu a v praktické se již budeme věnovat procvičování a technice scénického čtení. Kromě mluvních výrazových prostředků se dostatečně seznámíme i s mimoslovními výrazovými prostředky (úprava prostoru-scény, kostým, rekvizita, loutky, scénická hudba, světlo…), které jsou důležitým prvkem scénického čtení.

Ema Zámečníková mimo jiné spolupracovala s projektem Čtenář na jevišti.

Seminář se bude konat u nás v Impulsu 6.-7. listopadu 2021.
Více informací naleznete v popisu kurzu: https://www.impulshk.cz/akce/scenicke-cteni/

 

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už téměř 30 let.