Spolupracujeme

Podporujeme umělecké aktivity i za zdmi našeho Centra a těší nás spolupráce s obcemi Královéhradeckého kraje i například s organizací Post Bellum, pro kterou konzultujeme vybrané studentské skupiny a jejich zpracování projektu Příběh našich sousedů. Podíleli jsme se na filmovém projektu Paměť města a připravili jsme individuální fotografické kurzy např. pro Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy.

Technické vybavení máme od Hradecké firmy Fomei, kteří s námi spoilupracují i na odborném zaškolení uživatelů studia.

Poskytujeme prostory Improvizačnímu souboru Paleťáci, Divadlu Lůza, projektu Popošijem a Portedu, o. p. s. Prohlubujeme spoluprci s místními tvůrci, fotografy, filmaři, grafiky ad., kterým dáváme příležitost spoluvytvážet s námi kurzy, workshopy nebo využíváme jejich umu pro externí spolupráci.

Pravidelně probíhá informování ostatních kulturních aktérů v kraji, navazujeme spolupráci s ostatními kulturními a uměleckými centry, navzájem sdílíme akce a rozšiřujeme nabídku našich služeb.

Řadu let spolupracujeme s Volným sdružením východočeských fotografů Hradec Králové, z. s. a volným sdružením východočeských divadelníků.

Spolupracujeme také se školami, např. Střední průmyslovou školou kamenickou a sochařskou v Hořicích, Střední školou aplikované kybernetiky a Střední školou vizuální tvorby a Unverzitou Hradec Králové.

Naše akce najdete i na portálu kudyznudy.cz, na turistickém portálu KHK, turistickém informačním centru HK, na webu hradeckralove.cz

Naše činnost je možná díky podpoře Ministerstva kultury a Královéhradeckého kraje. Děkujeme.

Dáme impuls vaší tvorbě!

 

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už téměř 30 let.