TANEC, TANEC… 2020

Vyhlášení krajské postupové přehlídky scénického tance mládeže a dospělých

Přesunuta z května na: 11. října 2020, Městské divadlo Jaroměř

Online přihláška:  www.bit.ly/2CDBrpu
Uzávěrka přihlášek: 25. září 2020

Přehlídky se mohou zúčastnit všechny neprofesionální taneční skupiny a jednotlivci starší 14 let z České republiky včetně studentů tanečních škol, kteří rozvíjejí formy scénického tance. Přehlídka není určena parketovým tanečním kompozicím, předtančením společenského tance ani folklorním souborům. Tyto pohybové formy mají své samostatné přehlídky.

Skupinám se doporučuje účast na postupové přehlídce v kraji jejich působení. V odůvodnitelných případech se skupina může po předchozím projednání s organizátorem přihlásit do kterékoliv krajské postupové přehlídky, a to pouze do jedné a s programem, který nebyl skupinou uveden na přehlídkách v předcházejících letech.

Organizátor přehlídky má právo skupinu nepřijmout z důvodů naplnění programu přehlídky. Ten by neměl přesáhnout počet 25 choreografií.

Maximální počet účinkujících v jedné skladbě je 17 (doporučeno tak, aby choreografie postupující do celostátní přehlídky nepřesáhly počet členů 20 včetně vedoucího skupiny a technického doprovodu).

Délka choreografie je stanovena od 2 do 10 minut, s možností výjimky z časového limitu po konzultaci s organizátorem krajské přehlídky.

Přehlídka je pro porotu anonymní, uveden je vždy pouze název choreografie a autor hudby.

Hodnocení

Vystoupení hodnotí pětičlenná odborná porota.  Není určováno pořadí ani věková kategorie, pouze 2 nominace na celostátní přehlídku. Odborná porota navrhuje 1 přímý postup na celostátní přehlídky (dále jen CP) a 1 návrh do širšího výběru CP. Nominována je taková choreografie, která je vyvážená podle všech hodnotících kritérií. V případě mimořádných uměleckých výkonů mohou získat zúčastněné skupiny i zvláštní diplom se specifikací ocenění odbornou porotou (například: za choreografii, za jevištní ztvárnění námětu, za interpretaci, za kostým a tak dále). Nominace se vyhlašují a předávají interně pedagogům skupin na rozborovém semináři.

Kritéria hodnocení:

  • choreografie (pohybový materiál, dramaturgická stavba, kompozice, námět a umělecké zpracování, originalita),
  • interpretace (technická a výrazová připravenost interpreta, prostorové a hudební cítění, celkové vnímání a vystupování skupiny i jednotlivce),
  • zvuková složka (výběr a práce s hudební předlohou, mluveným slovem a dalšími zvuky, kvalita hudební nahrávky nebo jiného zvukového doprovodu),
  • práce s výtvarnými prostředky (kostým, rekvizita, světlo, vizuální pohybový koncept).

V závěru přehlídky je skupinám předán pamětní list. Po vyhlášení výsledků následuje rozborový seminář, který provede odborná porota s vedoucími skupin. Prosíme vedoucí skupin, aby se seminářem počítali. Pro děti zajistíme animátory, kteří pro ně povedou dětské rozborové semináře. Nemusíte proto řešit „kam s dětmi“ v průběhu vašeho semináře. I pro děti může být velmi přínosná zkušenost sdílet dojmy z jejich vystoupení.

Přehlídku pořádá Centrum uměleckých aktivit Impuls Hradec Králové za finanční podpory Královéhradeckého kraje, města Jaroměř a Ministerstva kultury ČR.

Dáme impuls vaší tvorbě!

 

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už téměř 30 let.