VSVD

Volné sdružení východočeských divadelníků je občanské sdružení 150 individuálních členů a 15 členských divadelních souborů z Královéhradecka, Pardubicka, Liberečka a Vysočiny.

Vzniklo v únoru 1991 a hájí zájmy svých členů. Propaguje jejich činnost, pořádá regionální postupové přehlídky všech divadelních oborů, divadelní festivaly jako třeba Open Air Program při Divadle evropských regionů v Hradci Králové.

VSVD působí po celé republice a vrcholným orgánem je každoroční valná hromada. Agendu zajišťuje Rada VSVD, kterou tvoří zvolení zástupci členské základny.

Ve spolupráci s Centrem uměleckých aktivit vydává třikrát ročně bulletin Divadelní Hromada, který informuje o divadelním dění, reflektuje inscenace souborů, přináší rozbory a výsledky přehlídek, píše o osobnostech amatérského divadla a nabízí diskusní tribunu a bohatou fotodokumentaci. Za dvacet let činnosti VSVD vyšlo přes šedesát čísel.

VSVD rovněž vydalo několik zajímavých publikací – slovník populárních divadelních pojmů Císařova jarmárka, vzpomínkovou knihu Kale a kyselo a obrázkovou publikaci loutkářky Hany Voříškové Panáčkové.

Mezi členy VSVD je několik držitelů Ceny ministerstva kultury ČR: Jan Merta, Karel Šefrna, Alexandr Gregar a čestní členové prof. Jan Císař, prof. František Laurin a Milan Schejbal.

Volné sdružení financuje svou činnost z členských a dalších příspěvků svých členů, z darů, grantů a výnosů některých dalších činností. Informace o příjmech a výdajích jsou součástí výroční zprávy VSVD zveřejňované v Divadelné Hromadě.

 

 

Dáme impuls vaší tvorbě!

 

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už téměř 30 let.