Premiéra 2014 horní banner

Výsledky 2014

Premiéra 2014

XXV. ročník fotografické soutěže

 

Němec Libor pruhy 1Premiéra je fotografická soutěž, kterou každoročně vyhlašuje IMPULS Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit ve spolupráci s Volným sdružením východočeských fotografů Hradec Králové. Tento projekt se uskutečnil s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky, Královéhradeckého kraje a statutárního města Hradec Králové. Dále Premiéru podpořili FOMA Bohemia spol. s r. o. Hradec Králové, FOMEI a. s. Hradec Králové a redakce časopisu FotoVideo. Soutěž je určena pro všechny zájemce o fotografii a není omezena věkově ani žánrově. Jedinou podmínkou je, aby soutěžící fotografie nebyly dosud nikde vystaveny ani publikovány.

 V letošním XXV. ročníku fotografické soutěže PREMIÉRA 2014 bylo porotě předloženo 737 fotografií od 110 autorů.

Porota

Předseda:        Dušan Veselý, český novinář – obor fotožurnalistika, kurátor řady fotografických výstav, člen národních a mezinárodních porot fotografických soutěží, člen redakční rady časopisu 100+1 ZZ, v letech 1990 až 2008 šéfredaktor Redakce obrazového zpravodajství ČTK, 2008 až 2009 tiskový mluvčí předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 2009 až 2010 poradce místopředsedy Senátu Parlamentu ČR.

Členové:         doc. MgA. Josef Ptáček, profesionální fotograf, Praha, MgA. Ivo Gil, profesionální fotograf, Praha

 

Oceněné fotografie:

 

Cena Volného sdružení východočeských fotografů Hradec Králové

Ladislav Čech, Klatovy: za snímek Kde jsou vajíčka?

Radovan Daněk, Vsetín: za seriál Noci mystické 3, 4, 5, 6, 7, 9

Kateřina Göttlichová, Praha: za seriál Mosty 2, 3, 4

Jiří Kroul, Slavětín nad Metují: za snímky Rodinné album - portréty 1, 2

Milan Křiček, Pardubice: za seriál Obrazy města

Martin Lukeš, Praha: za seriál Movember

Kamila Olševičová, Hradec Králové: za seriál Gentlemani 1, 2, 3                         

Eliška Rafajová, Třebotov: za snímek Na ulici 1

 

Cena FOMA spol. s r. o. Hradec Králové

Petr Jílek, Beroun: za snímek Black & light

Martin Lukeš, Praha: za snímek Zavírací den v Národním muzeu

Kateřina Šušlíková, Mohelnice: za seriál Stáří 5, 7, 8

 

Cena FOMEI a. s. Hradec Králové

Jan Bauerová, Hradec Králové: za seriál Pěšky / On foot

Aleš Kolomazník, Jihlava: za seriál fotografií 1, 2, 3, 4, 5 ,6

Libor Němec, Pardubice: za seriál, Autopruhy

 

Cena časopisu FotoVideo

Eva Stanovská, Dřenice: za seriál Etudy z velkého města 1, 3, 4, 5,7

 

Čestné uznání

Jindřich Beneš, Svitavy: za snímky V sadě a Okno

Hynek Gazsi, Litoměřice: za snímek Podchod

Jiří Kroul, Slavětín nad Metují: za seriál Rodinné album

Machková Věra, Hrádek nad Nisou: za snímek Lunety

Renáta Molová, Praha: za snímek Culiciade blues

Luboš Víteček, Rychnov nad Kněžnou: za snímek Ošlehaný větry

Luboš Víteček, Rychnov nad Kněžnou: za seriál Sen o …


Slovo k Premiéře

Daněk Radovan 3_PŘEVOZNÍK                Fotografické soutěže jsou vlastně jediným fórem, kde si autoři mohou poměřit výsledky své práce, kde někdo snad kompetentně posoudí, jak dopadla jejich snaha o mapování světa, který nás obklopuje. Pro amatérské fotografy, pro něž je soutěž Premiéra určena především, to platí dvojnásob. Na rozdíl od profesionálů, jejich snímky pravidelně nehodnotí redakční rady, natož početná obec čtenářů.

            Ale i pro členy poroty je účast na takové soutěži velkým přínosem. Každý z nich musí v sobě zalarmovat své zkušenosti, paměť, schopnosti vyjadřovací a argumentační, aby dokázal obhájit svůj názor při posuzování. Taková práce člověku tříbí vkus, myšlenky i psychologické předpoklady, je totiž třeba umět obhájit své stanovisko, ale stejně tak unést kompromis.

            V porovnání s jinými obdobnými soutěžemi bylo hodnocení obtížnější v tom, že soutěž Premiéra není, s výjimkou dělení na jednotlivé snímky a série, nijak vnitřně tematicky či žánrově strukturována. Tak se vedle sebe objevují fotografie aranžované i reportážní, krajinné stejně jako portrétní nebo počítačově manipulované spolu se snímky neupravovanými. Je potom nesnadné spolu poměřovat fotografie natolik rozdílné svým pojetím, tvůrčím přístupem i zpracováním. Přitom účastnických snímků každoročně výrazně přibývá.  V letošním XXV. ročníku fotografické soutěže PREMIÉRA 2014 bylo porotě předloženo 737 fotografií od 110 autorů. Dávám ke zvážení, zda by při takovém množství soutěžních příspěvků neprospělo přece jen nějaké členění. Bylo by to, dle mého, ku prospěchu účastníků i porotců, aby se fotografie poměřovaly v rámci sourodějších kategorií.

            Pokud jde o stránku obsahovou, formální i řemeslnou, lze navzdory vysoké účasti konstatovat, že úroveň přihlášených fotografií byla víc než uspokojivá. Po vyřazení některých prací trpících začátečnickými chybami, zůstal překvapivě vysoký počet snímků ucházejících se o ocenění. Nastal okamžik pro porotu nejtěžší, ocenit z velmi dobrých ty nejlepší. Nakonec, po řadě diskusí, námitek a zdůvodnění, kdy se fotografie zamítaly a poté navrhovaly, aby se vrátily zpět do hry o ceny, zůstal na stolech porotců soubor vítězných fotografií, které předkládáme jako nejlepší, zasluhující hlavní ceny, firemní ocenění nebo alespoň čestná uznání.

            Poděkování ale patří všem zúčastněným. Kdo neuspěl letos, má naději na úspěch v ročníku příštím, protože úroveň příspěvků takovou naději předjímá. Při této příležitosti bych rád poděkoval kolegům, doc. Josefu Ptáčkovi a Mgr. Ivo Gilovi, za vysoce odborný přínos do práce poroty. Jako zkušení pedagogové a profesionální fotografové byli neocenitelným přínosem a doufám i příslibem pro ročníky následující. Rovněž bych rád poděkoval paní Janě Neugebauerové z organizátorského centra podpory uměleckých aktivit Impuls v Hradce Králové, která pro práci poroty a zdárný průběh soutěže vytvořila komfortní a pohostinné podmínky.

Dušan Veselý   

 

Katalog Premiéra 2015 

 

Výstava vítězných a dalších vybraných fotografií:

20. listopadu 2014 – 12. ledna 2015

Galerie Na Hradě (budova  knihovny Lékařské fakulty Univerzity Karlovy)

Na Hradě 91/3, Hradec Králové

 

Vernisáž 19. Listopadu 2014 v 17 hodin

Otevřeno: pondělí – pátek 8. 00  – 18. 00 hodin

 

3. –  30. listopadu 2014

Informační centrum

Gočárova třída 1225, Hradec Králové

Otevřeno: pondělí – pátek 8.00 – 17.30 hodin

 

Slavnostní vyhodnocení XXV. ročníku fotografické soutěže Premiéra 2014 a předání cen vítězům proběhne v sobotu 22. listopadu 2014 od 13 hodin za přítomnosti všech členů poroty.

Místo konání: studio A

           Adalbertinum – kulturní a vzdělávací společnost s.r.o.

           Československé armády 300, Hradec Králové

 

Obě části výstavy – Galerie Na Hradě i Informační centrum budou 22. Listopadu 2014 mimořádně otevřeny od 10 do 13 hodin.

Součástí slavnostního vyhodnocení bude rozborový seminář fotografií, které byly do soutěže zaslány a beseda s předsedou poroty Dušanem Veselým.

Vytisknout stránkuPoslat odkaz na e-mail
Jsme příspěvková organizace Královéhradeckého kraje  Královéhradecký kraj logo.png  a příjemci grantů Statutárního města Hradce Králové Město Hradec Králové logo.png a MKČRMinisterstvo kultury logo.png
IMPULS Hradec Králové
centrum podpory uměleckých aktivit
Tomkova 139/22
500 03 Hradec Králové